Styrelsen

Swish

1230805291

Styrelse och bryggförmän 2023


Ordförande      Bo Lundin                        

Kassör               Kerstin Monthan             

Ledamot           Simon Karlsson              

Hamnkapten    Johan Bernalt                  

Ledamot           Alf Koch     

Ledamot           Stefan Dahl                       

Suppleant        Michael Eriksson

Suppleant        Viktor Fryklund

 

  Brygga 1:           Alf Koch      

  Brygga 2:          Peter Schöntal

  Brygga 3:          Dan Berger

  Brygga 4:          Hamnkapten

  Brygga 5:          John Tommos

  Brygga 6:          Jesper Carles

  Brygga 7:          Michael Eriksson