Styrelsen

Styrelse och bryggförmän 2021


Ordförande      Bo Lundin                        

Kassör               Kerstin Monthan             

Ledamot           Simon Karlsson              

Hamnkapten    Johan Bernalt                  

Ledamot           Alf Koch     

Ledamot           Stefan Dahl                       

Suppleant        Michael Eriksson

Suppleant        Lars Odlén

 

  Brygga 1:           Alf Koch      

  Brygga 2:          Peter Schöntal

  Brygga 3:          Dan Berger

  Brygga 4:          Hamnkapten

  Brygga 5:          John Tommos

  Brygga 6:          Jesper Carles

  Brygga 7:          Michael Eriksson