Arkivet

Arkivet

                     


BARN-BADSTRANDEN ÅTER BADBAR 

Förra veckan på torsdagens togs nya vattenprover både på barnstranden och hopptornet.


Resultatet från labbet är:
"
Tjänligt enligt Vägledning kring EU-bad version 11. 2021-10-19".

Analysrapporterna hittar ni i bifogade filer.Slutsatsen med denna erfarenheten är att vid riklig nederbörd ökar bakterierr och annat snusk rejält och eget omdöme får råda huruvida man badar eller inte i viken.


/ITF Styrelse


GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 


Trots Corona har vi haft en hel del verksamhet under 2020.


1) BASTUFLOTTEN

Bastuflotten är äntligen på plats och strax redo för att värmas på. Klicka på Bastuflotten ovan för att komma till instruktioner för nyttjande.


2) NY HAMNBELYSNING

Det blev väldigt mycket lyse med de nya LED-lamporna och ett antal justeringar för att begränsa sidoläckage av lyse in i husen på Marsättravägen.  Vi räknar nu med en belysning som håller minst 25 år.


3) FINGRILLEN PÅ FESTPLATSEN

Med hjälp av Wieslaw Jazdzewski och Stefan Dahl har vi erhållit en gedigen handbyggd/svetsad kolgrill.
Fritt fram och grilla! Ta med kol och något att tända med!
4) SLYRÖJNING 

Vi har påbörjat röjning av sly runt festplatsen och längs med hamnen. Vi låter slyet ligga kvar på plats och kommer göra en gemensam insamling under vårens städdag.  

Så, hav tålamod med att det ser lite skräpigt med kringliggande sly fram till våren.

Dessutom kompletterar vi med grus längs infarten för att slippa geggamojjan...

TACKAR FÖR 2020

Vi i ITF styrelsen tackar fortsatt för förtroendet från alla medlemmar och ser framemot 

ett innehållsrikt och virusfritt 2021.

Stefan Dahl är nöjd med nya grillen och ser framemot att helgrilla traktens fällda vildsvin...

Nytt lås till båtrampen


Hittills har vi under 2020 haft en rejäl ökning med  problem på både lås och nyttjandet av båtrampen. 

Det är bara medlemmar i Flaxenviks Vägförening, Isätravikens Tomtägarförening eller att man har en bryggplats i Isätaviken. 


Dels vill ha minsta möjliga slitage så rampen håller länge samt slipper reperationskostnader och dels vill vi få blockerande stopp på vägen.


Den nya koden erhålls genom att man kontaktar någon i Flaxenviks eller Isätravikens styrelse.


Dela inte ut koden vidare till obehöriga!


Bommen är t.v. alltid låst, den kommer inte som tidigare vara öppen vår och höst.


/ITF Hamnkapten

Friluftskartor

Flaxenviks vägförening har tagif fram friluftskartor över området. Kartorn kommer att uppdateras löpande när det finns mer platser av
allmönt intresse. Reservation för att det inte stämmer på millimetern...
Klicka på bilden för större format.
Isätravikens Tomtägarförening och båtvakter


Båtvakt – Covid-19:

För att uppfylla samhällets riktlinjer med anledning av Covid-19 har ITF styrelse full förståelse för att man inte vill sitta båtvakt med andra än sina närmsta.

Vi kan heller inte släppa på säkerheten och riskexponera våra dyrbara båtar för stöld och skadegörelse genom inte ha någon bevakning.

ITF styrelsen framhåller därför följande:

 • Håll avstånd mellan er.
 • Sitt utomhus om vädret är OK.
 • Dela upp pauserna i vaktstugan.
 • Dela upp er så att en sitter i vaktstuga och en sitter i bilen.

Om du inte kan ta vakten pga Covid-19 måste du själv ombesörja en ersättare.


Båtvakten startar nu på måndag 18 maj:

Som vanligt är det lite småfix och justeringar av vaktlistan pga av avbokningar samt nytillkomna hyresgäster.

I huvudsak är alla kvar på sin ursprungliga planering och jag har via mail skickat ut en uppdaterad vaktlista.
Om du inte har fått den, skicka ett mail till hamnkapten@isatraviken.se.


Vakthuset:

Stugan är nystädad och fin.

Vi har köpt in nya dynor och kudde om man vill halvligga mjukt på britsen.

Ficklamporna har en tradition att försvinna så nu har vi köpt in nya igen.

På vaktlistan kommer man få notera om lamporna har försvunnit.

Det finns rosa sopsäckar att slänga skräp i. Ta gärna en runda och samla ihop skräp. Någon ur styrelsen vittjar stugan varje vecka och tömmer soporna.


Med vänlig hälsning

ITF Styrelse

Snart är det sommar☀️...

...och hur gör vi med midsommar?

 

Nu kommer sommaren allt närmare och självklart önskar vi alla att kunna fira midsommar tillsammans på det traditionella sätt som tidigare år.

 

I år har vi ingen tillsatt festkommitté och det skulle vara fantastiskt om vi alla skulle kunna hjälpas åt och bidra med det man har möjlighet till. 

Vi träffas vid Isättraviks festplats Lördagen den 23 maj kl 14.00 för att planera årets trevligaste dag!

 

Men...trots den rådande situation vi idag befinner oss i med Covid -19 är det osäkert att Midsommarfesten kommer kunna genomföras. Föreningen följer Folkhälsomydighetens riktlinjer.

 

Mer information kommer i början av juni.

 

Styrelsen ITF

Gm Bo Lundin

Städdag 18 april 10.00


Dags att städa viken och vi samlas framför vakstugan klockan 10.00 och delar då in oss i arbetslag samt uppgift. Bosse fixar lunch som vanligt och vi håller på fram till 13.00. Ta gärna med kratta, skottkärra...

FLAXENVIKS VÄGFÖRENING INFORMERAR

 

2020 BLIR DET INGET ÅRSMÖTE I MAJ!

 

P.g.a. corona-pandemin har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet som brukar hållas i slutet av maj.

 

I dagsläget vet vi inte när vi kan hålla mötet men vi hoppas att det kan ske i slutet av sommaren/början av hösten.

 

Kallelsen kommer att läggas ut på hemsidan www.flaxenvik.nu i sin helhet i mitten av maj. Där kan ni läsa vad FVF har gjort 2019 och planerna för 2020.
Information om inställt årsmöte kommer att skrivas på fakturorna för att alla ska få informationen. Därför kommer fakturorna att skickas ut i början av maj.

 

Kallelse kommer att skickas ut till alla i vanlig ordning några veckor innan årsmötet kan hållas.

 

Vill du ha information via mail anmäl dig på hemsidan
Du kan också få kallelse till årsmöte och/eller faktura via e-post

Gör så här:
Gå in på www.flaxenvik.nu
      Klicka på ”LOGGA IN”
           Registrera dig och kryssa i vad du vill ha via e-post

Färre brev är bättre både för miljön och föreningens ekonomi J

Med önskan om en trevlig sommar trots de rådande omständigheterna

 

Styrelsen 2020-04-23

Årsmöte 18 april 14.00 för ITF-medlemmar

Vi ses på festplatsen. 

Inför den kalla vintern...
2019-11-05

 • I början av november ställs snökäppar ut i vägområdet


 • Trasiga lock på gamla cementringar byts ut


 • På några ställen tillkommer nya sandlådor för att underlätta lokal sandning när väglaget skiftar snabbt • Vid tjällossningen på vårkanten skyltas max-vikt för fordon att köra på våra vägar under den tid (börjar/slutar) som krävs i normalfallet

Styrelsen 2019


Val av styrelseledamöter och suppleanter: 

Bo Lundin föredrog valberedningens förslag till styrelsesammansättning.
Ledamöter valdes i enlighet med förslaget.

 • Ordförande: Bo Lundin (1 år kvar)
 • Hamnkapten: Johan Bernalt (omval, 2 år)
 • Kassör: Kerstin Monthan (omval, 2 år)
 • Ledamot: Simon Karlsson (omval, 2 år)
 • Ledamot: Alf Koch (1 år kvar)
 • Ledamot: Stefan Dahl (omval 2 år)
 • Suppleant: Michael Eriksson (omval, 1 år)
 • Suppleant: Lars Odlén (omval, 1 årVal av revisorer

 • Revisor: Anders Jerpdal (nyval, 1 år)
 • Revisorssuppleant: Claes Ander (nyval, 1 år)


Val av bryggförmän


 • Brygga 1 : Alf Koch (omval, 1 år)
 • Brygga 2: Peter Schönthal (omval, 1 år)
 • Brygga 3: Dan Berger (omval, 1 år)
 • Brygga 4: Johan Bernalt (omval, 1 år)
 • Brygga 5: John Tommos (omval, 1 år)
 • Brygga 6: Jesper Carles (omval, 1 år) Brygga 7: Michael Eriksson (omval, 1 år)


Val av valberedning


Till valberedning valdes Peter Schönthal (nyval, 1 år) och Gill Zetterström (nyval, 1 år). Peter är sammankallande.

Protokoll från årsmötet 2019

ÅRSMÖTE - 20190427 LÖRDAG 13.00-14.30

För ITF medlemmar är det årsmöte på festplatsen. Ta gärna med kaffe.


unsplash