Hamnen

Hamnen


Båtplats

För närvarande är det mycket få lediga platser men man kan alltid skicka in en ansökan och hamna i kön.

Boende i Isätraviken prioriteras före "externa".


Ansökan:

Externa:

För externa båtplatsinnehavare tillkommer även en vägavgift på 720 kr per år och båtplats.
Vägavgiften vidareförmedlas till Flaxenviks vägförening.

  • 1 styck P-tillstånd ingår i avgiften. Möjligt att köpa ett extra tillstånd för 350 kr.
  • Man ansvarar själv för bojen. Bojeka finns vid brygga 5 att nyttja.
  • Man går båtvakt två gånger per år. Man ombesörjer själv eventuella byten eller att man betalar en ersättare.
  • Missar man båtvakten kostar det 1500 kr.
  • Föreningen har en städ och fixardag på våren. Det är mycket bra uppslutning och det uppskattas att alla deltar.


Pris:

Kontakta hamnkapten@isatraviken för aktuellt pris.


Vaktinstruktioner: