Nyinflyttad

Nyinflyttad?


Vi som hälsar dig välkommen är Isätraviks Tomtägarförening ITF, en ideell förening som bildades 1948 då området började bebyggas med fritidsboende.

Vi försöker att hålla en trivsam stämning, skapa en gemensam kraft för att få sommarboende, permanentboende samt äldre och unga att trivas i området.

Vi sköter om grönområden närmast viken, barnbadet, båtbryggor samt förmedlar båtplatser i första hand till våra medlemmar.

Midsommar brukar vi fira med dans kring stången, lotterier, roliga tävlingar m.m.
Augusti samlas vi för mat och dans.  


Kostar det nåt att vara medlem?

Eftersom vi är en ideell förening tar vi en blygsam årsavgift för att ingå i gemenskapen som medlem samt att du har förtur att få en båtplats i viken.


Båtplatsen bekostas separat beroende på båtstorlek.


För att få vår hemmiljö trivsam samlas vi varje vår och höst för en gemensam städdag, kom och träffa dina grannar i området. 


Fyll i kontaktformuläret så hör någon i styrelsen av sig med mer info (klicka på raden så kommer du till ITF Kontakt).


Så en än gång, känn dig välkommen.