plats

P-PLATSER - HAMNENITF har efter önskemål och synpunkter som inkommit avseende parkeringssituationen och de nya riktlinjer för 2022 som tidigare aviserats beslutat om följande:


Ett (1) parkeringstillstånd:

Samtliga ITF medlemmar och bryggplatsinnehavare har nu med post tillsänts ett (1) nytt parkeringstillstånd för 2022.


Extra parkeringstillstånd:

Det finns också möjlighet att köpa ett (1) extra parkeringstillstånd men det kommer ej gälla perioden 15 Juni – 15 augusti.

Extra tillstånd för 250 kronor kan köpas på städdagen i april eller avhämtas hos Bo Lundin.


Swish till 1230805291

 


Endast original aktiva parkeringstillstånd:

Parkeringstillstånden är numrerade och kopplade till respektive medlem och/eller bryggplatsinnehavare. Om tillståndet kommer bort kan man ej hänvisa till en kopia eller annat dokument.

Borttappat tillstånd:

Kontakta Bo Lundin eller Johan Bernalt för att erhålla ett nytt. Återfunna tillstånd kan ej återanvändas. 


Alternativa parkeringsplatser:

ITF har inga alternativa parkeringsplatser. 

Men det finns gästplatser på Flaxenviks bryggvägs parkering och Skeppsdal gästparkering.
 

Kostnad och tillgänglighet framgår vid respektive parkering.
ITF har ingen insyn eller avtal med ovan nämnda parkeringsplatser. 


 

Med vänlig Hälsning

Bo Lundin Ordf. ITF