Vattenprov gemensamma brunnar ITF 2018
 

Dricksvattenanalyser-gränsvärden.pdf

 

Gruvbacken6-kemi.pdf

Gruvbacken6-mikrobiologi.pdf

Gruvbacken9-kemi.pdf

Gruvbacken9-mikrobiologi.pdf

Härsbackavägen-kemi.pdf

Härsbackavägen-mikrobiologi.pdf

Isätraviksvägen13-kemi.pdf

Isätraviksvägen13-mikrobiologi.pdf