Parkering i Isätraviken

Erhåll tillstånd:

Årligen ska du som är berättigad erhålla ett tillstånd som skickas ut med posten.

Om du behöver ett extra kan du kvittera ut det i samband med den årliga städdagen i april alternativt kontakta sittande ordförande eller hamnkapten.

Bakgrund:

För att komma tillrätta med de parkeringsproblem som finns i Isättravik har Isätraviks Tomtägarförening (ITF) sett över möjligheter att anlita parkeringsbolag.

Parkeringsproblemen är bl.a. att inte utryckningsfordon kan komma fram (myndighetskrav) då det parkeras på vägen samt att behöriga ej får parkeringsplats.

Marken ägs gemensamt av fastighetsägare inom Flaxenviks Vägförening FVF.

FVF har gett  ITF full handlingsfrihet att teckna avtal med parkeringsbolag samt sätta upp tydliga skyltar avseende förbud och tillstånd.

Parkeringstillstånd

Extra tillstånd

Om man vill ha ytterligare ett parkeringstillstånd tillstånd gäller:

Parkering

 

Parkeringsövervakning