Styrelsen och kontakt

För närvarande saknas fullständigt namn för Brygga 2 och Valberedning sammankallande.

Klicka på länken i den högra kolumnen för att kontakt via mail...

Roll Namn Skicka mail
Ordförande  Bo Lundin ordforande
Kassör Kerstin Monthan kassor
Hamnkapten  Johan Bernalt hamnkapten
Ledamot-Sekreterare Simon Karlsson sekreterare
Ledamot-Grönt Stefan Dahl gront
Ledamot-Bygg Alf Koch bygg
Suppleant Michael Eriksson suppleant1
Suppleant Björn Höglund suppleant2
Brygga 1 Alf Koch brygga1
Brygga 2 Peter Schöntal     brygga2
Brygga 3 Dan Berger brygga3
Brygga 4 Johan Bernalt hamnkapten
Brygga 5 John Tommos brygga5
Brygga 6 Willy Hansson brygga6
Brygga 7 Michael Eriksson brygga7
Revisor Claes Ander  
Revisorsuppleant Anders Jerpdal  
Vaberedning (sammankallande) Helena…  
Valberedning  Kalle Larsson