Parkering i Isättraviken 2017

Bakgrund:

För att komma tillrätta med de parkeringsproblem som finns i Isättravik har Isätraviks Tomtägarförening (ITF) sett över möjligheter att anlita parkeringsbolag.
Parkeringsproblemen är bl.a. att inte utryckningsfordon kan komma fram (myndighetskrav) då det parkeras på vägen samt att behöriga ej får parkeringsplats.

Marken ägs gemensamt av fastighetsägare inom Flaxenviks Vägförening FVF.

FVF har gett  ITF full handlingsfrihet att teckna avtal med parkeringsbolag samt sätta upp tydliga skyltar avseende förbud och tillstånd.

Parkeringstillstånd

Varje ITF medlem får ett parkeringstillstånd att lägga vid framrutan.

Även våra bryggplatsgäster som har betalt årsavgift erhåller ett parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånden är uppmärkta med ITF, årtal och serienummer samt att en förteckning kommer upprättas vilka som erhållit parkeringstillstånd.

Om man vill ha ytterligare ett parkeringstillstånd tillstånd gäller:

Parkering:

Enbart på uppmärkta platser.

Parkeringsförbud gäller övriga platser

Parkeringsövervakning

 

OBS! Parkeringstillstånd kan hämtas ut på städdagen  i viken 29 april mellan 10-13.

Kan du inte då så ring mig på mobil 0704 159745 och bestäm tid för hämtning av parkeringstillstånd.

Måste hämtas ut före 14 maj sen träder P-förbud in och kanske böter !!!

 

Bo Lundin