Vaktlista Båtsäsong 2017

För aktuell vaktlista, kontakta hamnkapten. Pga sekretesslagar kan vi inte publicera vaktlistan här på webben.

Vaktsäsongen börjar den 20 maj och pågår t.o.m. den 3 oktober.

Om din vaktnatt ej passar så får du se till att byta med någon annan, det är ditt ansvar att se till att dina datum fungerar med vakt.

Du kan även kolla vår facebook-grupp om det finns spekulanter på att ta din vakt mot ersättning.

Ett tips är att fixa med din vaktkompis så att ni tar en vakt var för sig med någon annan kompis så behöver ni bara gå en natt.

Räkna inte med att det finns grillkol etc.

OBS! Ring även vakterna till nästa natt som en påminnelse.

Notera alla väsentliga händelser på loggbladet, datera, kvittera samt lägg det i brevlådan inne i vaktstugan. Notera också tydligt om du bytt vaktpass med någon annan.

De som inte går sina vaktpass kommer att få böta 1500 kronor enligt avtal samt kommer ligga sämre till inför nästa båtsäsong vad gäller tilldelning av båtplats.

Viktiga Telefonnummer

Isätraviks Tomtägarförening

Hamnkapten och Bryggförmän  2017

Ordf.  ITF Bo Lundin                             070 4159745

Kustbevakningen dygnet runt                 08 7897994
Kontaktperson  Tony Larsson 

Mjölkö – Waxholm                                0722527455

Polis, Ambulans, Brand                          112

Polisen övriga ärenden                          114 14

 

När du ändå går vakt...